مشتری گرامی، اگر انتقاد یا شکایتی از لوکس مارت دارید می توانید از فرم زیر استفاده نمایید تا در اسرع وقت به مشکل شما رسیدگی شود