هود آشپزخانه امروزه در کنار سایر لوازم، در حال تغییر به سمت مدرن شدن و كارايی بيشتر جهت رفاه كاربر است. داشتن يک هود لوكس و مدرن مشخصاً به زيبايی آشپزخانه شما بسيار كمک می كند. به ويژه اگر در این محل، کابینت جزيره ای هم داشته باشيد. از طرفی برای يک آشپزخانه مدرن، بسيار حياتی است كه هوای آن هميشه تازه و تميز نگه داشته شده و به ویژه در حضور مهمان در منزل بوی نامطلوبی ندهد. در عين حال از رسيدن آسيب و آلودگی به ساير لوازم نیز جلوگيری شود. شما می توانید به راحتی بسته به طراحی داخلی محیط و ابعاد محل موجود به انتخاب هر یک از انواع هودهای توکار، شومینه ای، جزیره ای و یا سایر مدل ها بپردازید.

۱,۸۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۸,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۹,۰۰۰ تومان
۱,۰۹۷,۰۰۰ تومان
۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان