تصفیه هوا امروزه با توجه به وضعيت نااميد كننده آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به ويژه در تهران از کالاهای اساسی در هر خانه ای تلقی می شود. اهميت اين موضوع وقتی آشكار می شود كه متوجه شويد هوای محيط های بسته عموما دو تا پنج برابر و در بعضی موارد تا صد برابر آلوده تر از هوای بيرون است. اگر بدانيد كه ما حدود ٩٠ درصد از عمر خود را در محيط های بسته می گذرانيم به اين نتيجه می رسيد كه بايد هرچه سريعتر برای تضمين سلامتی خود و خانواده تان راهی بيابيد. اما اغلب دستگاه های تصفيه هوا در ايران و جهان، از نظر كارايی و عملكرد، فاصله زيادی تا حل اين مشكل دارند. پس مهم است كه يک انتخاب هوشمندانه بر اساس بهترین عملکرد داشته باشيد. در حال حاضر دستگاه های تصفیه هوای مختلفی وجود دارند که به راحتی می توانند پاسخ گوی نیازهای شما بر اساس قیمت، متراژ محل مورد نظر و همچنین کیفیت عملکردی باشند. 


۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۵۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

تصفیه آب و هوا

تصفیه هوا کنت مدل Aura

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان