روشویی و کابینت از عناصری هستند که به حمام و سرویس بهداشتی منزل جلوه زیبایی می بخشند. استفاده از کابینت به ویژه در حمام باعث می شود تا بتوانید وسایل آرایشی و بهداشتی خود را در آن نگهداری کنید تا از نامرتب دیده شدن حمام جلوگیری کنید. البته در سرویس بهداشتی می توان تنها از یک سنگ روشویی زیبا استفاده کرد. انتخاب یک سنگ روشویی لوکس با طرح و یا رنگ خاص، بسیار در دکوراسیون سرویس بهداشتی تاثیرگذار است. بنابراین با انتخاب طرح های خلاقانه و منحصر به فرد می توانید علاوه بر استفاده کاربردی، باعث زیباتر دیده شدن حمام و سرویس بهداشتی خود شوید.

جدید
۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۳۸۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6005

۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD1000

۲,۰۱۴,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6017

۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6019

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7011

۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD8005

۱,۵۴۴,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD8006

۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H803

۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6016

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7004

۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان