روشویی و کابینت از عناصری هستند که به حمام و سرویس بهداشتی منزل جلوه زیبایی می بخشند. استفاده از کابینت به ویژه در حمام باعث می شود تا بتوانید وسایل آرایشی و بهداشتی خود را در آن نگهداری کنید تا از نامرتب دیده شدن حمام جلوگیری کنید. البته در سرویس بهداشتی می توان تنها از یک سنگ روشویی زیبا استفاده کرد. انتخاب یک سنگ روشویی لوکس با طرح و یا رنگ خاص، بسیار در دکوراسیون سرویس بهداشتی تاثیرگذار است. بنابراین با انتخاب طرح های خلاقانه و منحصر به فرد می توانید علاوه بر استفاده کاربردی، باعث زیباتر دیده شدن حمام و سرویس بهداشتی خود شوید.


جدید
جدید
جدید
-5%
جدید
۳,۶۶۶,۰۰۰ تومان ۳,۴۸۲,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۹,۶۴۰,۰۰۰ تومان ۹,۱۵۸,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۳,۳۵۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۲,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۵,۸۲۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۳۶,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۲,۶۸۹,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۴,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۴,۲۳۲,۰۰۰ تومان ۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۵,۴۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۱۶۸,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۴,۶۷۳,۰۰۰ تومان ۴,۴۳۹,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۴,۰۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۶۱,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۵,۱۵۷,۰۰۰ تومان ۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۳,۲۶۷,۰۰۰ تومان ۳,۱۰۳,۰۰۰ تومان
-5%
جدید
۲,۸۰۴,۰۰۰ تومان ۲,۶۶۳,۰۰۰ تومان