روشویی و کابینت از عناصری هستند که به حمام و سرویس بهداشتی منزل جلوه زیبایی می بخشند. استفاده از کابینت به ویژه در حمام باعث می شود تا بتوانید وسایل آرایشی و بهداشتی خود را در آن نگهداری کنید تا از نامرتب دیده شدن حمام جلوگیری کنید. البته در سرویس بهداشتی می توان تنها از یک سنگ روشویی زیبا استفاده کرد. انتخاب یک سنگ روشویی لوکس با طرح و یا رنگ خاص، بسیار در دکوراسیون سرویس بهداشتی تاثیرگذار است. بنابراین با انتخاب طرح های خلاقانه و منحصر به فرد می توانید علاوه بر استفاده کاربردی، باعث زیباتر دیده شدن حمام و سرویس بهداشتی خود شوید.

جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6005

۱,۱۹۷,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD1000

۲,۰۱۴,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6017

۱,۳۰۳,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6019

۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7011

۱,۷۴۹,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD8005

۱,۵۴۴,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD8006

۱,۷۶۶,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H803

۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6016

۱,۸۹۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7004

۱,۷۲۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6015

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD5000

۱,۷۷۹,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6014

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7005

۱,۸۶۹,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7002

۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H617

شروع از: ۱,۰۳۹,۰۰۰ تومان

جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H618

۱,۹۱۶,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6011

۱,۰۷۵,۰۰۰ تومان