روشویی و کابینت از عناصری هستند که به حمام و سرویس بهداشتی منزل جلوه زیبایی می بخشند. استفاده از کابینت به ویژه در حمام باعث می شود تا بتوانید وسایل آرایشی و بهداشتی خود را در آن نگهداری کنید تا از نامرتب دیده شدن حمام جلوگیری کنید. البته در سرویس بهداشتی می توان تنها از یک سنگ روشویی زیبا استفاده کرد. انتخاب یک سنگ روشویی لوکس با طرح و یا رنگ خاص، بسیار در دکوراسیون سرویس بهداشتی تاثیرگذار است. بنابراین با انتخاب طرح های خلاقانه و منحصر به فرد می توانید علاوه بر استفاده کاربردی، باعث زیباتر دیده شدن حمام و سرویس بهداشتی خود شوید.

جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6005

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD1000

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H803

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6016

۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7004

۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6015

۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD5000

۱,۷۱۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6014

۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7005

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD7002

۱,۲۲۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H617

شروع از: ۱,۱۴۰,۰۰۰ تومان

جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H618

۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6011

۱,۱۳۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD612

۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6012

۹۹۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H507

۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل HD6004

۹۹۵,۰۰۰ تومان
جدید

حمام و سرویس بهداشتی

روشویی و کابینت هولا مدل H506

۷۵۰,۰۰۰ تومان