چراغ تزئینی امروزه ديگر تنها به منظور ایجاد روشنایی به كار نمی رود. بلکه از المان های مهم در طراحی داخلی و مؤثر در ايجاد آميزه ای از احساس و معماری به شمار می رود. به همین دلیل به محض ورود به هر محیطی، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، نور پردازی محیط است. البته كه از تاثيرات روشنایی بر روی روحیه افراد و همچنین آرامش و سلامت چشم او نمی توان گذشت. همه می دانیم که حس و حال درونی ما بسیار وابسته به نور محیط اطرافمان است. بنابراین برای انتخاب روشنایی منزل خود باید به دنبال مفهوم مبتکرانه تری باشید. شما با انتخاب انواع چراغ تزئینی مناسب و متفاوت می توانید حال و هوایی تازه و مدرن به خانه خود بدهید.


۲۰۷,۹۰۰ تومان
۳۲۸,۹۰۰ تومان
۴۳۸,۹۰۰ تومان
۵۸۸,۵۰۰ تومان
From ۲۱۸,۹۰۰ تومان
From ۳۸۳,۹۰۰ تومان
From ۵۳۷,۹۰۰ تومان
From ۷۹۰,۹۰۰ تومان
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۱۶۷,۰۰۰ تومان
From ۱۹۶,۹۰۰ تومان
From ۶۷۸,۵۰۰ تومان
From ۱,۲۸۱,۵۰۰ تومان
۱۷۰,۰۰۰ تومان
۲۷۳,۹۰۰ تومان
۳۷۲,۹۰۰ تومان
۴۹۲,۰۰۰ تومان
۷۵۹,۰۰۰ تومان
From ۱۹۶,۹۰۰ تومان