چراغ تزئینی امروزه ديگر تنها به منظور ایجاد روشنایی به كار نمی رود. بلکه از المان های مهم در طراحی داخلی و مؤثر در ايجاد آميزه ای از احساس و معماری به شمار می رود. به همین دلیل به محض ورود به هر محیطی، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، نور پردازی محیط است. البته كه از تاثيرات روشنایی بر روی روحیه افراد و همچنین آرامش و سلامت چشم او نمی توان گذشت. همه می دانیم که حس و حال درونی ما بسیار وابسته به نور محیط اطرافمان است. بنابراین برای انتخاب روشنایی منزل خود باید به دنبال مفهوم مبتکرانه تری باشید. شما با انتخاب انواع چراغ تزئینی مناسب و متفاوت می توانید حال و هوایی تازه و مدرن به خانه خود بدهید.


جدید
۱۲۳,۰۰۰ تومان
جدید
۱۹۵,۰۰۰ تومان
جدید
۲۷۰,۰۰۰ تومان
جدید
۳۶۲,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۱۹۱,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۳۰۲,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۴۴۰,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۵۸۹,۰۰۰ تومان
۷۹,۰۰۰ تومان
۱۱۵,۰۰۰ تومان
۱۳۹,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۱۳۹,۰۰۰ تومان
جدید
شروع قیمت از: ۴۴۷,۰۰۰ تومان
شروع قیمت از: ۸۳۳,۰۰۰ تومان
جدید
۱۱۰,۰۰۰ تومان
جدید
۲۱۲,۰۰۰ تومان
جدید
۲۸۵,۰۰۰ تومان
جدید
۳۳۴,۰۰۰ تومان