چراغ تزئینی امروزه ديگر تنها به منظور ایجاد روشنایی به كار نمی رود. بلکه از المان های مهم در طراحی داخلی و مؤثر در ايجاد آميزه ای از احساس و معماری به شمار می رود. به همین دلیل به محض ورود به هر محیطی، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، نور پردازی محیط است. البته كه از تاثيرات روشنایی بر روی روحیه افراد و همچنین آرامش و سلامت چشم او نمی توان گذشت. همه می دانیم که حس و حال درونی ما بسیار وابسته به نور محیط اطرافمان است. بنابراین برای انتخاب روشنایی منزل خود باید به دنبال مفهوم مبتکرانه تری باشید. شما با انتخاب انواع چراغ تزئینی مناسب و متفاوت می توانید حال و هوایی تازه و مدرن به خانه خود بدهید.

-14%
۶۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
-20%
۱۱۰,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
جدید
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
-13%
۲۳۵,۰۰۰ تومان۳۲۹,۰۰۰ تومان
جدید
۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
-13%
۲۳۵,۰۰۰ تومان۲۸۲,۰۰۰ تومان
-16%
۴۳۹,۰۰۰ تومان ۳۶۹,۰۰۰ تومان
جدید
۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
جدید
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
۶۵۰,۰۰۰ تومان۸۵۰,۰۰۰ تومان
-9%
۱۷۰,۰۰۰ تومان ۱۵۵,۰۰۰ تومان
جدید
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جدید
۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
-11%
۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱۷۰,۰۰۰ تومان