چراغ تزئینی امروزه ديگر تنها به منظور ایجاد روشنایی به كار نمی رود. بلکه از المان های مهم در طراحی داخلی و مؤثر در ايجاد آميزه ای از احساس و معماری به شمار می رود. به همین دلیل به محض ورود به هر محیطی، اولین چیزی که توجه شما را جلب می کند، نور پردازی محیط است. البته كه از تاثيرات روشنایی بر روی روحیه افراد و همچنین آرامش و سلامت چشم او نمی توان گذشت. همه می دانیم که حس و حال درونی ما بسیار وابسته به نور محیط اطرافمان است. بنابراین برای انتخاب روشنایی منزل خود باید به دنبال مفهوم مبتکرانه تری باشید. شما با انتخاب انواع چراغ تزئینی مناسب و متفاوت می توانید حال و هوایی تازه و مدرن به خانه خود بدهید.


۵۹,۰۰۰ تومان
جدید
۱۵۵,۰۰۰ تومان
جدید
۳۸۵,۰۰۰ تومان
جدید
۲۹۵,۰۰۰ تومان
جدید
۳۸۵,۰۰۰ تومان
جدید
۴۹۵,۰۰۰ تومان
جدید
۲۶۵,۰۰۰ تومان
جدید
۵۱۰,۰۰۰ تومان

شروع از: ۲۳۵,۰۰۰ تومان

جدید
۳۷۰,۰۰۰ تومان
جدید
۲۳۵,۰۰۰ تومان
جدید
۲۰۵,۰۰۰ تومان
جدید
۶۸۵,۰۰۰ تومان
جدید

شروع از: ۲۵۰,۰۰۰ تومان

۸۸,۰۰۰ تومان
۱۰۹,۰۰۰ تومان
۳۶۹,۰۰۰ تومان
جدید

شروع از: ۲۸۹,۰۰۰ تومان