اردور خوری تریتی مدل B2111

توضیحات:

  • جنس: چوب راش
  • پوشش گیاهی و خوراکی