اردور خوری تریتی مدل B2117

توضیحات:

  • جنس: چوب راش
  • پوشش گیاهی و خوراکی