تصفیه آب کنت مدل Excell Plus

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان

  • دارای ۸ مرحله تصفیه
  • نصب رایگان

 

تصفیه آب کنت مدل Excell Plus
تصفیه آب کنت مدل Excell Plus

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان