تصفیه آب کنت مدل Excell Plus

  • ۸ مرحله تصفیه
  • مخزن ۷ لیتری
  • نصب رایگان