تصفیه هوا بلوایر مدل Pro L

  • مناسب برای فضای ۷۲ متر مربع