تصفیه هوا بلوایر مدل Pro L

توضیحات:

  • مناسب برای فضای ۷۲ متر مربع
  • میزان تولید هوای تمیز (CADR): تعویض هوا در هر ساعت ۵ مرتبه