تصفیه هوا بلوایر مدل Pro XL

توضیحات:

  • مناسب برای فضای ۱۱۰ متر مربع
  • میزان تولید هوای تمیز (CADR): تعویض هوا در هر ساعت ۵ مرتبه