تصفیه هوا بلوایر مدل Pro XL

  • مناسب برای فضای ۱۱۰ متر مربع