تصفیه هوا بلوایر مدل Classic 405

توضیحات:

  • مناسب برای فضای ۴۰ متر مربع
  • میزان تولید هوای تمیز (CADR): تعویض هوا در هر ساعت ۵ مرتبه
  • قابلیت کنترل عملکردهای دستگاه از طریق اپلیکیشن