ست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریا

۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

  • ۱ عدد مبل دو نفره دست راست حصیری مدل گلوریا
  • ۱ عدد مبل دو نفره دست چپ حصیری مدل گلوریا
  • ۱ عدد مبل کنج حصیری مدل گلوریا
  • ۱ عدد میز جلو مبلی حصیری مدل گلوریا
ست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریا
ست مبلمان حصیری بورنووی مدل گلوریا

۳۴,۲۲۰,۰۰۰ تومان