ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل استار

۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

  • ۶ عدد صندلی حصیری مدل استار
  • ۱ عدد میز دایره بافت ستاره  ۱۴۰
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل استار
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل استار

۲۸,۶۸۰,۰۰۰ تومان