ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما

14,330,000 تومان

توضیحات:

  • ۴ عدد صندلی حصیری مدل روما
  • ۱ عدد میز دایره تمام بافت ۱۴۰
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما

14,330,000 تومان