ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما

۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات:

  • ۶ عدد صندلی حصیری مدل روما
  • ۱ عدد میز دایره تمام بافت ۱۴۰
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما
ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل روما

۲۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان