ست میز و صندلی حصیری بورنووی مدل موناکو

توضیحات:

  • ۴ عدد صندلی حصیری مدل موناکو
  • ۱ عدد میز مستطیل حصیری مدل موناکو