سینی تریتی مدل B2510

توضیحات:

  • جنس: چوب راش
  • پوشش گیاهی و خوراکی