شیر حمام گابولی مدل New Space

  • طراحی متفاوت
  • کیفیت رنگ بالا