ظرف کیک تریتی مدل B3319

توضیحات:

  • جنس: چوب راش
  • پوشش گیاهی و خوراکی