پریز برق هوشمند دی-لینک مدل DSP-W215

  • قابلیت کنترل لوازم برقی و برنامه ریزی از طریق تبلت یا تلفن هوشمند
  • نظارت بر مصرف برق خانه و دریافت هشدارها
  • حفاظت از خانه و لوازم برقی، دارای سیستم نظارت حرارت داخلی